Demokrateket

Events

Latest Activity

Members

 

Biblioteket som demokratisk væksthus

Demokrateket er et netværk, der drives i samarbejde mellem danske biblioteker.

 

Demokrateket handler om at levendegøre samfundsmæssige udfordringer for borgerne og skabe fysiske og virtuelle fora, hvor borgerne kan medvirke til at skabe den politiske dagsorden.

 

Demokratekets netværk kan aktører, hvad enten vi taler borgere eller biblioteksfolk, der arbejder med aktiviteter, der understøtter demokrati, debat og mangfoldighed, dele deres viden, søge samarbejdspartnere eller få inspiration.

 

 

 

 
 
 

Blog Posts

Obd2 Fault Code Reader

Glimpse for another person who fulfills the adhering to standards in order to get hold of the best shopping for experience. and provide oxygen sensor final results. This software package necessitates the person to possibly be familiar with the dealer software package or to maintain a copy of the handbook offered near by as a reference right until proficiency is obtained.There are many new attributes to be implemented soon which should really enable the specialist with their career.… Continue

Posted by Adrienne Jaynes on June 4, 2013 at 5:49

How To Use Obd Scanner To Reset Look At.

The OBD-II scanner will then retrieve all facts from the automobiles laptop or computer. Most of these one auto scan equipment are readily available for the laptop computer which lessens the risk of contaminating a car or truck with a virus. Why not just go locate a retail outlet on the road and preserve by yourself exorbitant shipping price ranges?Undertaking so has apparent added benefits, this sort of as searching from the consolation of your very own living area, as… Continue

Posted by Adrienne Jaynes on May 4, 2013 at 3:54

Frihed, netværk og fjendskab

Glæd jer til Demokratekets århusianske debat- og foredragsrække i efteråret med nogle af landets skarpeste forskere. Her kan du få mulighed for at blive klogere på begreber som frihed, netværk og fjendskab.Rækken er et resultat af Litteratursidens nye partnerskab med Aarhus Universitetsforlag om formidling af bogserien Tænkepauser, hvor forskere formidler deres fagområde bredt og lettilgængeligt - på bibliotekerne!…
Continue

Posted by Lisbeth Overgaard Nielsen on June 7, 2012 at 9:00

Check out the democracy-handbook!

Democracy-handbook

Democracy-handbook.org is a free and simple, multilingual handbook for all who are interested in developing, maintaining, and spreading democracy. The chapters are short and straightforward, and cover the basics. www.democracy-handbook.org invites you to participate in the translation, in order to make a global Democracy…

Continue

Posted by Lisbeth Overgaard Nielsen on May 24, 2011 at 9:00

© 2017   Created by Lisbeth Overgaard Nielsen.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service